Home » Neopixels academy » Raad van advies

Raad van advies

Neopixels Insulation beschikt over een raad van advies. De raad van advies adviseert de directie van Neopixels Insulation in zaken aangaande beleid en strategie.

Prof. Ben Dankbaar

Prof. Ben Dankbaar is vanaf 1 juli 2013 emeritus hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde sociale wetenschappen en economie in Amsterdam en werkte als (contract)onderzoeker, docent en bestuurder (decaan) achtereenvolgens in Amsterdam, Berlijn, Maastricht en Nijmegen. Hij publiceerde over technologie en arbeidsorganisatie, technologie- en innovatiemanagement, innovatie in de regio, industrie- en innovatiebeleid en andere onderwerpen op het terrein van innovatiestudies. Als coördinator en partner was hij betrokken bij verschillende grote Europese onderzoeksprojecten. Hij staat bekend als voorvechter van de maakindustrie in Nederland.

Prof. Dr. Franz Lehner

Prof. Franz Lehner is emeritus hoogleraar politicologie en toegepaste sociale wetenschappen aan de Ruhr Universiteit in Bochum, Duitsland. Van 1989 tot 2011 was hij president/directeur van het instituut van werk en technologie in Gelsenkirchen. Hij studeerde sociologie, politicologie, bedrijfskunde en economie aan de Universiteiten van Freiburg en Mannheim.

Het werk van professor Franz Lehner omvat een verscheidenheid van verschillende thema’s, zoals de organisatie van rurale energie projecten in Peru, de effecten van kolenwinning op de regionale economie in het Ruhrgebied, de toekomst van de industrie in Europa.

Zijn huidige onderzoeksactiviteiten richten zich op het structuurbeleid in stedelijke gebieden, duurzame stedelijke ontwikkelingen en de theorie van de sociale evolutie.