Home » Brandveiligheid

Brandveiligheid spouwmuurisolatie

muurisolatie

Ten aanzien van de brandklasse van de gevel stelt het bouwbesluit bij verbouw dat uit mag worden gegaan van het rechtens verkregen niveau.
Vrij vertaald betekent dit dat verbouwmaatregelen geen negatieve invloed mogen hebben op de bestaande prestatie. Het na-isoleren van de gevel mag dus geen negatieve invloed hebben op de brandklasse van de gevel. Aangezien de isolatie wordt afgeschermd door een steenachtige wand met brandklasse A (zowel binnen als buitenzijde) treedt er geen verslechtering van de brandklasse op.
Voorwaarden daarbij is dat onder andere kieren, naden, doorvoeren, open spouwen en overige openingen in de gevel worden afgedicht, zodat het isolatiemateriaal wordt afgeschermd.